Prosinec 2015

Vánoce u nás.

21. prosince 2015 v 20:07 | Josef Hlávko |  ÚVODNÍ STRANA
*
Čas adventu je zde, krásné prožití těchto svátečních dnů Vám přeje
zastupitelstvo obce NahořanyKultura 2015

11. prosince 2015 v 12:13 | Josef Hlávko |  ÚVODNÍ STRANA


Nahořany a kultura

7. prosince 2015 v 16:35 | Josef Hlávko |  ÚVODNÍ STRANA

Pozvánka na zastupitelstvo - Vyvěšeno dne 7.12.2015 / Sejmuto dne 15.12.2015

7. prosince 2015 v 16:33 | Josef Hlávko |  ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY
P O Z V Á N K A

do veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se koná
v pondělí 14.12. 2015
v 17:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.


Program:
1) Zpráva finančního výboru k návrhu rozpočtu na rok 2016,
2) Projednání a schválení rozpočtu obce Nahořany na rok 2016,
3) Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vícepráce na stavbu klubovny TJ Nahořany
4) Rozpočtové opatření č. 10/2015,
5) informace o ukončení realizace stavby klubovny TJ Nahořany,
6) informace o probíhajícím procesu ÚP obce Nahořany,
7) Zpráva kontrolního výboru,
8)žádost o majetkoprávní vypořádání stavby JEZ Dolsko,
9) Projednání žádosti Odysseus Jachtklub z.s., HK, o pronájem pozemku p.č. 345, k.ú. Lhota u Nahořan,
10) žádosti, pošta, různé.V Nahořanech 7.12.2015 Josef Hlávko, starosta obce


Vyvěšeno: 7.12.2015
Sejmuto: 15.12.2015