Záměr

15. listopadu 2016 v 8:23 | Josef Hlávko |  ÚVODNÍ STRANA
ZÁMĚR OBCE NAHOŘANY

Zastupitelstvo obce Nahořany vyzývá zájemce o pronájem víceúčelového kulturního zařízení - restaurace v Nahořanech umístěného na parcele č. 184 a přilehlé parcely č. 136/1, k.ú. Nahořany n. M. k podání písemné nabídky.

Základní informace:
Obec Nahořany má 576 obyvatel. Pronájem budovy vybudované v roce 2013, víceúčelové kulturní zařízení - restaurace, bude započata počátkem prosince 2016.

Informace o objektu:
Víceúčelové kulturní zařízení - restaurace v Nahořanech byla vybudováno v roce 2013 a součástí tohoto objektu jsou, restaurace, vybavená kuchyň, sklady, sociální zařízení, balkon, zázemí pro obsluhu 2+1, letní pergola. Celý objekt je bezbariérový. Topení je centrálním kotlem na tuhá paliva a rozvod řešen radiátory.
Společenský sál není součástí pronájmu, nájemce si ho může však pronajímat jednorázově za úplatu.

Podmínky pro nájemce:
- víceúčelové kulturní zařízení - restaurace bude využívána výhradně k tomuto účelu
- kvalifikační předpoklady
- nájemce si hradí náklady na topení, el. energii a vodu
- nemáme zájem o umístění výherních automatů
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
- nájem se bude platit měsíčně

Kritéria k posuzování nabídek:
- kvalifikační předpoklady, kterými se rozumí oprávnění k provozování této činnosti /živnostenský list, koncesi/ praxe v příslušném nebo podobném oboru, místo dřívějšího působení. V případě, že zájemce nebude provozovat restauraci sám jako osoba, uveďte jmenovitě personální obsazení obsluhy.
- předpokládaná provozní doba, - předpokládaný sortiment piva,
- zájemcem nabídnutá výše nájemného, minimální je stanovena od 3 000 Kč měsíčně,
- vlastní záměr na rozšíření služeb a další návrhy na zkvalitnění činnosti služeb v obci,
- kvalifikační předpoklady - čestné prohlášení, že zájemce není v konkurzu nebo není na něho vedeno exekuční řízení, nemá žádné nedoplatky na daních, sociálním a zdravotním pojištění
a že není a nebyl trestně stíhán za majetkovou a hospodářskou činnost.

Posuzování nabídek:
Nabídky budou posuzovány dle celkové výhodnosti a to zejména:
- kvalifikační předpoklady, - reference,
- vlastní návrh zájemce na způsob vedení VKZ - restaurace,
- vstřícnost nájemce při akcích pořádaných místními organizacemi,
- ostatní kritéria v zaslané nabídce.

Vyhlášení záměru dne 9. listopadu 2016
Ukončení příjmu nabídek dne 28. listopadu 2016 do 12.00 hodin na Obecní úřad Nahořany
Nabídky budou předkládány osobně nebo poštou v zalepené obálce označené
"Nabídka NEOTVÍRAT"

Uchazeči tří nejlepších nabídek budou vyzvání k ústnímu pohovoru, dne 30.11.2016,
po kterém bude zastupitelstvem obce Nahořany vybrán vítězný uchazeč.
Pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od výběrového řízení

Hlavním zájmem obce je, aby VKZ - restaurace, byla provozována ke spokojenosti občanů obce.
Podrobnější informace je možné získat na tel.: 608 000 222
Provozní místnosti restaurace je možné si prohlédnout po předem domluveném termínu schůzky.

V Nahořanech 8.11.2016
Za členy zastupitelstva: Josef Hlávko, starosta obce Nahořany

Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě od 9.11.2016 do 28.11.2016
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama