ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY

001 Záměr pronajmout - RESTAURACE Vyvěšeno dne 9.11.2016 Sejmuto dne 28.11.2016

21. listopadu 2016 v 8:43 | Josef Hlávko
ZÁMĚR OBCE NAHOŘANY

Zastupitelstvo obce Nahořany vyzývá zájemce o pronájem víceúčelového kulturního zařízení - restaurace v Nahořanech umístěného na parcele č. 184 a přilehlé parcely č. 136/1, k.ú. Nahořany n. M. k podání písemné nabídky.

Základní informace:
Obec Nahořany má 576 obyvatel. Pronájem budovy vybudované v roce 2013, víceúčelové kulturní zařízení - restaurace, bude započata počátkem prosince 2016.

Informace o objektu:
Víceúčelové kulturní zařízení - restaurace v Nahořanech byla vybudováno v roce 2013 a součástí tohoto objektu jsou, restaurace, vybavená kuchyň, sklady, sociální zařízení, balkon, zázemí pro obsluhu 2+1, letní pergola. Celý objekt je bezbariérový. Topení je centrálním kotlem na tuhá paliva a rozvod řešen radiátory.
Společenský sál není součástí pronájmu, nájemce si ho může však pronajímat jednorázově za úplatu.

Podmínky pro nájemce:
- víceúčelové kulturní zařízení - restaurace bude využívána výhradně k tomuto účelu
- kvalifikační předpoklady
- nájemce si hradí náklady na topení, el. energii a vodu
- nemáme zájem o umístění výherních automatů
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
- nájem se bude platit měsíčně

Kritéria k posuzování nabídek:
- kvalifikační předpoklady, kterými se rozumí oprávnění k provozování této činnosti /živnostenský list, koncesi/ praxe v příslušném nebo podobném oboru, místo dřívějšího působení. V případě, že zájemce nebude provozovat restauraci sám jako osoba, uveďte jmenovitě personální obsazení obsluhy.
- předpokládaná provozní doba, - předpokládaný sortiment piva,
- zájemcem nabídnutá výše nájemného, minimální je stanovena od 3 000 Kč měsíčně,
- vlastní záměr na rozšíření služeb a další návrhy na zkvalitnění činnosti služeb v obci,
- kvalifikační předpoklady - čestné prohlášení, že zájemce není v konkurzu nebo není na něho vedeno exekuční řízení, nemá žádné nedoplatky na daních, sociálním a zdravotním pojištění
a že není a nebyl trestně stíhán za majetkovou a hospodářskou činnost.

Posuzování nabídek:
Nabídky budou posuzovány dle celkové výhodnosti a to zejména:
- kvalifikační předpoklady, - reference,
- vlastní návrh zájemce na způsob vedení VKZ - restaurace,
- vstřícnost nájemce při akcích pořádaných místními organizacemi,
- ostatní kritéria v zaslané nabídce.

Vyhlášení záměru dne 9. listopadu 2016
Ukončení příjmu nabídek dne 28. listopadu 2016 do 12.00 hodin na Obecní úřad Nahořany

Nabídky budou předkládány osobně nebo poštou v zalepené obálce označené
"Nabídka NEOTVÍRAT"

Uchazeči tří nejlepších nabídek budou vyzvání k ústnímu pohovoru, dne 30.11.2016,
po kterém bude zastupitelstvem obce Nahořany vybrán vítězný uchazeč.

Pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od výběrového řízení

Hlavním zájmem obce je, aby VKZ - restaurace, byla provozována ke spokojenosti občanů obce.

Podrobnější informace je možné získat na tel.: 608 000 222

Provozní místnosti restaurace je možné si prohlédnout po předem domluveném termínu schůzky.
V Nahořanech 8.11.2016

Za členy zastupitelstva: Josef Hlávko, starosta obce Nahořany

Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě od 9.11.2016 do 28.11.2016

Návrh rozpočtu DSO Region Novoměstsko - Vyvěšeno dne 18.11.2016 - Sejmuto dne 5.12.2016

21. listopadu 2016 v 8:39 | Josef Hlávko

Návrh rozpočtu na rok 2017 - Vyvěšeno dne 18.11.2016 - Sejmuto dne 5.12.2016

21. listopadu 2016 v 8:37 | Josef Hlávko

Veřejná vyhláška - Vyvěšeno dne 15.11.2016 Sejmuto dne 1.12.2016

15. listopadu 2016 v 8:22 | Josef Hlávko

Vyhlášení platnosti - Vyvěšeno dne 7.11.2016 - Sejmuto: 8.12.2016

7. listopadu 2016 v 16:16 | Josef Hlávko

Veřejná vyhláška - vyvěšení od 2. 11. do 18. 11. 2016

2. listopadu 2016 v 18:35 | Josef Hlávko
Celou vyhlášku si můžete stáhnout na tomto odkaze:

Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí o odvolání - Městec - Vyvěšeno dne 24.10.2016 do 8.11.2016

24. října 2016 v 10:06 | Josef Hlávko
Odkaz na tyto dokumenty si můžete stáhnout na tomto odkaze:


Územní plán - Veřejná vyhláška - Vyvěšeno dne 5.10.2016 do 7.11.2016

5. října 2016 v 15:32 | Josef Hlávko

Veřejná vyhláška 2 - Vyvěšeno dne 19.9.2016 Sejmuto 5.10.2016

22. září 2016 v 20:45 | Josef Hlávko

Veřejná vyhláška - Vyvěšeno dne 19.9.2016 Sejmuto 5.10.2016

22. září 2016 v 20:43 | Josef Hlávko

Výběrové řízení obce Nahořany

20. července 2016 v 16:26 | Josef Hlávko
Obec Nahořany vyhlašuje Výběrové řízení na opravu kanalizace v obci Městec.

celé zadání můžete stáhnout na tomto odkaze:

Veřejná vyhláška - Vyvěšeno od 21.6.2016 do 7.7.2016

21. června 2016 v 11:45 | Josef Hlávko

Veřejná vyhláška - od 31.5.2016 do 16.6.2016

30. května 2016 v 20:17 | Josef Hlávko
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A


Oznámení o podaném odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním
území Městec u Nahořan č.j. SPU 105744/2016 ze dne 21. 4. 2016 vydaného Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký kraj, Pobočkou Náchod.

v plném rozsahu si můžete celou vyhlášku včetně odvolání stáhnout na níže uvedeném odkazu:


Závěrečný účet Svazku obcí metuje - Vyvěšeno 30.5.2016 - 15.6.2016

30. května 2016 v 19:53 | Josef Hlávko

Závěrečný účet Svazku obcí Metuje v plném rozsahu ke stažení zde:

Závěrečný účet DSO Novoměstsko - 27.5.2016 do 13.6.2016

30. května 2016 v 19:44 | Josef Hlávko
Závěrečný účet DSO Novoměstsko ke stažení v plném rozsahu zde

Změny v jízdním řádu v Nahořanech

24. května 2016 v 11:40 | Josef Hlávko

Závěrečný účet obce Nahořany za rok 2015 - Vyvěšeno dne 18.5.2016 - Sejmuto dne 3.6.2016

18. května 2016 v 13:55 | Josef Hlávko
Závěrečný účet obce Nahořany si můžete stáhnout v plném rozsahu na našem FTP
na níže uvedeném odkazu:

Veřejná vyhláška - Vyvěšeno 18.5.2016 - Sejmuto 4.6.2016

18. května 2016 v 13:43 | Josef Hlávko

Rozhodnutí - Vyvěšeno dne 28.4.2016 Sejmuto dne 16.5.2016

25. dubna 2016 v 17:32 | Josef Hlávko

Veřejná vyhláška - Vyvěšeno: 12.4 – 28.4. 2016

13. dubna 2016 v 7:25 | Josef Hlávko
Kompletní text odvolání je k dispozici k nahlédnutí na OÚ v Nahořanech. Josef Hlávko, strarosta obce
*

Záměr prodat: Vyvěšeno: od 6.4.2016 do 22.4.2016

6. dubna 2016 v 21:27 | Josef Hlávko

Rozhodnutí - Vyvěšení od 29.2. 2016 do 16.3.2016

1. března 2016 v 21:21 | Josef Hlávko
Seznam účastníků řízení a Návrh pozemkové úpravy v k.ú. Dolsko je k nahlédnutí na obecním úřadě v Nahořanech po dobu vyvěšení.

Vyhláška - Vvěšeno od 22.2.2016 do 9.3.2016

21. února 2016 v 19:04 | Josef Hlávko

Veřejná vyhláška - Vyvěšení od 12.2.2016 do 29.2.2016

11. února 2016 v 13:25 | Josef Hlávko


Záměr pronajmout - vyvěšení od 2.2.2016 do 18.2.2016

2. února 2016 v 14:40 | Josef Hlávko
 
 

Reklama