ODKLÁDACÍ DVŮR

Provozní doba - Odkládací dvůr

17. dubna 2016 v 16:04 | Josef Hlávko

PROVOZNÍ DOBA ODKLÁDACÍ DVŮR


od 1. 4. do 31. 10. v určené dny a hodiny

ukládat biologický odpad a to: větve, trávu, listí a dále elektroodpad a železo

V měsíci dubnu bude dvůr otevřen 2x za týden

Pátek: 17-18 hodin Sobota: 15-16 hodin


Měsíce květen - říjen bude dvůr otevřen 1x týdně

Pátek: 17-18 hodin

Upozorňujeme, že za nepříznivého počasí, za deště a špatných klimatických podmínek bude dvůr UZAVŘEN.

Celý prostor je oplocen a upozorňujeme, že návoz odpadu je pouze za přítomnosti odpovědné osoby v určených časech a pouze pro občany s trvalým pobytem v našich obcích a místní chalupáře.

Likvidace odpadu bude probíhat takto: tráva a listí bude ukládáno do kompostáren, větve si odborná firma rozštěpkuje a odveze, elektroodpad zlikviduje firma Marius Pedersen.

Obec Nahořany
Případné dotazy zodpoví Josef Hlávko, straosta obce Nahořany tel.: 608 000 222

 
 

Reklama