ÚŘEDNÍ DESKA OBCE

Vyhláška - Vyvěšeno dne od 16.2.2018 do 5.3.2018

19. února 2018 v 14:16 | Josef Hlávko
Vyhlášku si můžete stáhnout na tomto odkaze:

Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva - Vyvěšeno dne 7.2.18 - Sejmuto dne 15.2.18

7. února 2018 v 15:28 | Josef Hlávko
Dokument si můžete stáhnout na tomto odkaze:

Rozpočtové opatření 1/18 - zveřejnění od 7.2.2018 do schválení nového rozpočtu

7. února 2018 v 15:25 | Josef Hlávko
Dokument si můžete stáhnout na tomto odkaze:

SPÚ Nabídka pozemků - Vyvěšeno dne 7.2.2018 - Sejmuto dne 12.3.2018

7. února 2018 v 15:22 | Josef Hlávko
Dokument si můžete stáhnout na tomto odkaze:

Veřejnoprávní smlouva - SDH Nahořany - Vyvěšeno dne 6.2.2018 - Sejmuto dne 7.2.2021

7. února 2018 v 15:17 | Josef Hlávko

Veřejnoprávní smlouva - TJ Nahořany - Vyvěšeno dne 6.2.2018 - Sejmuto dne 7.2.2021

7. února 2018 v 15:14 | Josef Hlávko
Veřejnoprávní smlouvu si můžete stáhnout na odkaze:

Vyhláška -Vyvěšeno dne 29.1.2018 - Sejmuto dne 15.2.2018

30. ledna 2018 v 9:31 | Josef Hlávko
Vyhlášku si můžete stáhnout na tomto odkaze:

Výzva - Vyvěšeno dne 24.1.2018 / Sejmuto 8.2.2018

24. ledna 2018 v 18:13 | Josef Hlávko
Výzvy si můžete stáhnout na tomto odkaze:

„Vysvětlení zadávacích podmínek č.1“ k veřejné zakázce: „Výstavba infocentra a jeho zázemí – Lhota u Nahořan“ Vyvěšeno dne 22.1.2018

22. ledna 2018 v 13:55 | Josef Hlávko
"Vysvětlení zadávacích podmínek č.1" k veřejné zakázce: "Výstavba infocentra
a jeho zázemí - Lhota u Nahořan" si můžete stáhnout na tomto odkaze:

Výběrové řízení na pronájem Obecního hostince v Nahořanech

15. ledna 2018 v 17:38 | Josef Hlávko

ZÁMĚR OBCE NAHOŘANY

Zastupitelstvo obce Nahořany vyzývá zájemce o pronájem víceúčelového kulturního zařízení - restaurace v Nahořanech umístěného na parcele č. 184 a přilehlé parcely č. 136/1, k.ú. Nahořany n. M. k podání písemné nabídky.
.

Základní informace:
Obec Nahořany má 576 obyvatel. Pronájem budovy vybudované v roce 2013, víceúčelové kulturní zařízení - restaurace, bude započat počátkem dubna 2018, nebo dle dohody.
.

Informace o objektu:
Víceúčelové kulturní zařízení - restaurace v Nahořanech byla vybudováno v roce 2013 a součástí tohoto objektu jsou, restaurace, vybavená kuchyň, sklady, sociální zařízení, balkon, zázemí pro obsluhu 2+1, letní pergola. Celý objekt je bezbariérový. Topení je centrálním kotlem na tuhá paliva a rozvod řešen radiátory.
Společenský sál není součástí pronájmu, nájemce si ho může však pronajímat jednorázově za úplatu.
.

Podmínky pro nájemce:
- víceúčelové kulturní zařízení - restaurace bude využívána výhradně k tomuto účelu
- kvalifikační předpoklady
- nájemce si hradí náklady na topení, el. energii a vodu
- nemáme zájem o umístění výherních automatů
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
- nájem se bude platit měsíčně
.

Kritéria k posuzování nabídek:
- kvalifikační předpoklady, kterými se rozumí oprávnění k provozování této činnosti /živnostenský list, koncesi/ praxe v příslušném nebo podobném oboru, místo dřívějšího působení. V případě, že zájemce nebude provozovat restauraci sám jako osoba, uveďte jmenovitě personální obsazení obsluhy.
- předpokládaná provozní doba, - předpokládaný sortiment piva,
- zájemcem nabídnutá výše nájemného, minimální je stanovena od 3 000 Kč měsíčně,
- vlastní záměr na rozšíření služeb a další návrhy na zkvalitnění činnosti služeb v obci,
- kvalifikační předpoklady - čestné prohlášení, že zájemce není v konkurzu nebo není na něho vedeno exekuční řízení, nemá žádné nedoplatky na daních, sociálním a zdravotním pojištění
a že není a nebyl trestně stíhán za majetkovou a hospodářskou činnost.
.


Posuzování nabídek:
Nabídky budou posuzovány dle celkové výhodnosti a to zejména:
- kvalifikační předpoklady, - reference,
- vlastní návrh zájemce na způsob vedení VKZ - restaurace,
- vstřícnost nájemce při akcích pořádaných místními organizacemi,
- ostatní kritéria v zaslané nabídce.
.

Vyhlášení záměru dne 15. ledna 2018
Ukončení příjmu nabídek dne 9. února 2018 do 10.00 hodin na Obecní úřad Nahořany
.

Nabídky budou předkládány osobně nebo poštou v zalepené obálce označené
"Nabídka NEOTVÍRAT"
.

Uchazeči tří nejlepších nabídek budou vyzvání k ústnímu pohovoru, dne 14.února 2018,
po kterém bude zastupitelstvem obce Nahořany vybrán vítězný uchazeč.
.

Pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od výběrového řízení
.

Hlavním zájmem obce je, aby VKZ - restaurace, byla provozována ke spokojenosti občanů obce.
.

Podrobnější informace je možné získat na tel.: 608 000 222
.

Provozní místnosti restaurace je možné si prohlédnout po předem domluveném termínu schůzky.

V Nahořanech 10.ledna 2018
.


Za členy zastupitelstva: Josef Hlávko, starosta obce Nahořany

Vyvěšeno dne 24.1.2018 - Sejmuto dne 12.2.2018

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo - Vyvěšeno 15.1.2018 - Sejmuto 23.1.2018

15. ledna 2018 v 17:38 | Josef Hlávko
P O Z V Á N K A

do veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se koná
v pondělí 22.1.2018
v 19:00 hodin v zasedací místnosti v budově obecního úřadu v Nahořanech.

Program:
1) projednání provozní doby o prázdninách v mateřské škole v Nahořanech,
2) projednání veřejnoprávních smluv,
3) žádosti o finanční příspěvky na rok 2018 ,
4) rozpočtové opatření č. 17/2017,
5) žádosti, pošta, různé.


V Nahořanech 15.1.2018 Josef Hlávko, starosta obce


Vyvěšeno: 15.1.2018
Sejmuto: 23.1.2018

Rozpočtové opatření 18/17 - Vyvěšeno 8.1.2018 sejmuto po novém rozpočtu

11. ledna 2018 v 18:56 | Josef Hlávko
Rozpočtové opatření 18/17 si můžete stáhnout na tomto odkaze:

Výběrové řízení obce Nahořany - Výzva a ZD_Výstavba infocentra a jeho zázemí – Lhota u Nahořan - Vyvěšeno 11.1.2018 - Sejmuto 1.2.2018

11. ledna 2018 v 18:42 | Josef Hlávko
Výběrové řízení si můžete stáhnout na tomto odkaze:

Informace Volby - Vyvěšeno od 20.12.2017 do 31.1.2017

25. prosince 2017 v 20:23 | Josef Hlávko
Odkaz si můžete stáhnout na tomto odkaze:

Rozpočet na rok 2018 - Vyvěšeno dne 22.12. 2017 do schválení rozpočtu na rok 2019

11. prosince 2017 v 14:07 | Josef Hlávko
Odkaz si můžete stáhnout na tomto odkaze:

Svazek obcí Metuje - Vyvěšeno na úřední desce od 22.12. 2017 do 31. 12. 2018

5. prosince 2017 v 10:44 | Josef Hlávko
Svazek obcí Metuje
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech


V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách www.obcemetuje.cz v oddíle úřední deska.


Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři svazku na adrese: 552 24 Velká Jesenice 200.


Schválený závěrečný účet za rok 2016
Schváleno: 15. 6. 2017
Zveřejněno: 30. 6. 2017


Schválený rozpočet na rok 2018
Schváleno: 7.12 .2017
Zveřejněno: 22.12. 2017


Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2023
Schváleno: 7.12. 2017
Zveřejněno: 22.12. 2017Vyvěšeno na úřední desce od 22.12. 2017 do 31. 12. 2018

Okrskové volební komise: doba vyvěšení od 1.12.2017 do 30.1.2018

5. prosince 2017 v 10:29 | Josef Hlávko
Dokument si můžete stáhnout na tomto odkaze:

Volba prezidenta ČR informace -Doba vyvěšení od 28.11.2017 do 30.1.2018

30. listopadu 2017 v 13:49 | Josef Hlávko
Dokument si můžete stáhnout na tomto odkaze:

Rozpočtové opatření 13,14,15/2017 - Vyvěšení od 22.11.2017 do schválení nového rozpočtu na rok 2018

22. listopadu 2017 v 14:37 | Josef Hlávko
Tento dokument si můžete stáhnout na tomto odkaze:

Rozpočtové informace DSO Metuje - Datum vyvěšení od 20.11.2017 do 7.12.2017

20. listopadu 2017 v 17:41 | Josef Hlávko
Odkaz si můžete stáhnout na tomto odkaze:
Volba prezidenta ČR - Vyvěšeno dne 13.11.2017 / Sejmuto dne 30.1.2018

14. listopadu 2017 v 9:18 | Josef Hlávko
Dokument si můžete stáhnout na tomto odkaze:

Územní plán obce Nahořany

2. listopadu 2017 v 21:27 | Josef Hlávko
Územní plán obce Nahořany je již zpřístupněn na této adrese:

Rozpočtové opatření 12/2017 - Vyvěšení od 1.11.2017 do schválení nového rozpočtu na rok 2018

2. listopadu 2017 v 21:21 | Josef Hlávko
Rozpočtové opatření číslo 12 si můžete stáhnout na tomto odkaze:

Veřejná vyhláška - Vyvěšeno dne 18.9.2017 na neurčito

20. září 2017 v 16:22 | Josef Hlávko

Rozpočtové opatření 10 / 2017 - zveřejnění od 1.9.2017 do schválení rozpočtu na rok 2018

20. září 2017 v 16:13 | Josef
 
 

Reklama