ÚVODNÍ STRANA

Červen

12. června 2017 v 19:24 | Josef Hlávko
*
Krásné prožití letních dnů Vám přeje zastupitelstvo obce Nahořany

Konečně teplo

18. května 2017 v 10:49 | Josef Hlávko
*
Krásné prožití letních dnů Vám přeje zastupitelstvo obce Nahořany

Aprilové počasí trápí....

10. května 2017 v 20:54 | Josef Hlávko

*
Krásné prožití letních dnů Vám přeje zastupitelstvo obce Nahořany

Květen

4. května 2017 v 22:31 | Josef Hlávko
*
Krásné prožití letních dnů Vám přeje zastupitelstvo obce Nahořany

Už bude jaro?

27. dubna 2017 v 10:43 | Josef Hlávko
*
Krásné prožití letních dnů Vám přeje zastupitelstvo obce Nahořany

Aprílové počasí

26. dubna 2017 v 11:43 | Josef Hlávko
*
Krásné prožití letních dnů Vám přeje zastupitelstvo obce Nahořany

Duben již končí

24. dubna 2017 v 20:02 | Josef Hlávko
*
Krásné prožití letních dnů Vám přeje zastupitelstvo obce Nahořany

Bude jaro...

8. března 2017 v 2:46 | Josef Hlávko
*
Krásné prožití jarních dnů Vám přeje zastupitelstvo obce Nahořany.

Zima na vsi

21. února 2017 v 9:54 | Josef Hlávko
*
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám šťastný nový rok 2017, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Zastupitelé obce Nahořany

Obec Nahořany zima

20. února 2017 v 21:53 | Josef Hlávko
*
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám šťastný nový rok 2017, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Zastupitelé obce Nahořany

Obec Nahořany

13. února 2017 v 10:57 | Josef Hlávko
*
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám šťastný nový rok 2017, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Zastupitelé obce Nahořany

Nahořany

9. února 2017 v 14:47 | Josef Hlávko
*
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám šťastný nový rok 2017, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Zastupitelé obce Nahořany

Zima u nás

23. ledna 2017 v 19:34 | Josef Hlávko
*
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám šťastný nový rok 2017, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Zastupitelé obce Nahořany

Zimní čas v našich obcích

17. ledna 2017 v 11:59 | Josef Hlávko
*
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám šťastný nový rok 2017, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Zastupitelé obce Nahořany

Zima v Nahořanech

13. ledna 2017 v 12:13 | Josef Hlávko
*
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám šťastný nový rok 2017, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Zastupitelé obce Nahořany

Pf 2017

11. ledna 2017 v 19:47 | Josef Hlávko
*
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám šťastný nový rok 2017, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Zastupitelé obce Nahořany

Krásný nový rok 2017

6. ledna 2017 v 11:49 | Josef Hlávko
*
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám šťastný nový rok 2017, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Zastupitelé obce Nahořany

Pf 2017

23. prosince 2016 v 6:09 | Josef Hlávko

Advent

29. listopadu 2016 v 18:13 | Josef Hlávko

*
Krásné advetní chvíle a překásné vánoce v našich obcích

Záměr

15. listopadu 2016 v 8:23 | Josef Hlávko
ZÁMĚR OBCE NAHOŘANY

Zastupitelstvo obce Nahořany vyzývá zájemce o pronájem víceúčelového kulturního zařízení - restaurace v Nahořanech umístěného na parcele č. 184 a přilehlé parcely č. 136/1, k.ú. Nahořany n. M. k podání písemné nabídky.

Základní informace:
Obec Nahořany má 576 obyvatel. Pronájem budovy vybudované v roce 2013, víceúčelové kulturní zařízení - restaurace, bude započata počátkem prosince 2016.

Informace o objektu:
Víceúčelové kulturní zařízení - restaurace v Nahořanech byla vybudováno v roce 2013 a součástí tohoto objektu jsou, restaurace, vybavená kuchyň, sklady, sociální zařízení, balkon, zázemí pro obsluhu 2+1, letní pergola. Celý objekt je bezbariérový. Topení je centrálním kotlem na tuhá paliva a rozvod řešen radiátory.
Společenský sál není součástí pronájmu, nájemce si ho může však pronajímat jednorázově za úplatu.

Podmínky pro nájemce:
- víceúčelové kulturní zařízení - restaurace bude využívána výhradně k tomuto účelu
- kvalifikační předpoklady
- nájemce si hradí náklady na topení, el. energii a vodu
- nemáme zájem o umístění výherních automatů
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
- nájem se bude platit měsíčně

Kritéria k posuzování nabídek:
- kvalifikační předpoklady, kterými se rozumí oprávnění k provozování této činnosti /živnostenský list, koncesi/ praxe v příslušném nebo podobném oboru, místo dřívějšího působení. V případě, že zájemce nebude provozovat restauraci sám jako osoba, uveďte jmenovitě personální obsazení obsluhy.
- předpokládaná provozní doba, - předpokládaný sortiment piva,
- zájemcem nabídnutá výše nájemného, minimální je stanovena od 3 000 Kč měsíčně,
- vlastní záměr na rozšíření služeb a další návrhy na zkvalitnění činnosti služeb v obci,
- kvalifikační předpoklady - čestné prohlášení, že zájemce není v konkurzu nebo není na něho vedeno exekuční řízení, nemá žádné nedoplatky na daních, sociálním a zdravotním pojištění
a že není a nebyl trestně stíhán za majetkovou a hospodářskou činnost.

Posuzování nabídek:
Nabídky budou posuzovány dle celkové výhodnosti a to zejména:
- kvalifikační předpoklady, - reference,
- vlastní návrh zájemce na způsob vedení VKZ - restaurace,
- vstřícnost nájemce při akcích pořádaných místními organizacemi,
- ostatní kritéria v zaslané nabídce.

Vyhlášení záměru dne 9. listopadu 2016
Ukončení příjmu nabídek dne 28. listopadu 2016 do 12.00 hodin na Obecní úřad Nahořany
Nabídky budou předkládány osobně nebo poštou v zalepené obálce označené
"Nabídka NEOTVÍRAT"

Uchazeči tří nejlepších nabídek budou vyzvání k ústnímu pohovoru, dne 30.11.2016,
po kterém bude zastupitelstvem obce Nahořany vybrán vítězný uchazeč.
Pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od výběrového řízení

Hlavním zájmem obce je, aby VKZ - restaurace, byla provozována ke spokojenosti občanů obce.
Podrobnější informace je možné získat na tel.: 608 000 222
Provozní místnosti restaurace je možné si prohlédnout po předem domluveném termínu schůzky.

V Nahořanech 8.11.2016
Za členy zastupitelstva: Josef Hlávko, starosta obce Nahořany

Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě od 9.11.2016 do 28.11.2016

Zima se blíží

7. listopadu 2016 v 16:17 | Josef hlávko
*
Krásné prožití letních dnů Vám přeje zastupitelstvo obce Nahořany.

Posvícení se blíží

2. listopadu 2016 v 18:38 | Josef Hlávko
*
Krásné prožití letních dnů Vám přeje zastupitelstvo obce Nahořany.

Posvícení v Nahořanech

1. listopadu 2016 v 11:10 | Josef Hlávko
*
Krásné prožití letních dnů Vám přeje zastupitelstvo obce Nahořany.

Podzimní dny jsou zde

24. října 2016 v 16:58 | Josef Hlávko
*
Krásné prožití letních dnů Vám přeje zastupitelstvo obce Nahořany.

Chladné dny v Nahořanech

24. října 2016 v 10:22 | Josef Hlávko
*
Krásné prožití letních dnů Vám přeje zastupitelstvo obce Nahořany.
 
 

Reklama